Search site


Katiyakan

Mas mainam na ang pipit na nahahawakan kaysa lawing lumilipad.
English: A bird in the hand is better than a flying bird.
 

Add:

No comments found.