Search site


Oras

Kapag hindi ukol, ay hindi bubukol

Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan pa rin ang tuloy

Pag maaga ang lusong,maaga [rin] ang ahon.

Sa lakad ng panahon,lahat ay sumusulong.

Add:

No comments found.