Search site


Pagkakaibigan

"Ang tunay na kaibigan, karamay kailan man"

Add:

Date: 14/06/2009

By: Ash

Subject: More on friendship

Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan.
English: You will know a true friend in time of need.

Date: 14/06/2009

By: Ash

Subject: My contribution

Kaibigang may malasakit, Daig ang walang turing na kapatid.
English: A concerned friend is better than a sibling who does not care.

2010ashley2011@yahoo.com