Search site


Pera

Ang hindi napagod magtipon, walang hinayang magtapon

Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.

 

Ang taong matipid, maraming maililigpit

Kapag may isinuksok ay may madudukot.

Add:

Date: 14/06/2009

By: Jovert

Subject: Salawikain tungkol sa salapi

Kung nangungusap ang salapi, nauumid ang labi.
English: When money talks, lips are sealed.

Date: 08/06/2009

By: Dina

Subject: Salawikain Tungkol sa Pera

Tagalog: Ang taong walang pilak ay parang ibong walang pakpak.
English: A man without silver is like a bird which has no wings.