Search site


Bagay - ikalawang bahagi

Bagay - ikalawang bahagi
 • Bahay ni Tinyente nag-iisa ang poste. (House of the Lieutenant,with only one post.)
  Sagot: Payong - (Umbrella)

   
 • Baka ko sa Maynila, hanggang dito, dinig ang unga. (My cow in Manila, you can hear his moo).
  Sagot: Kulog - (Thunder) 
   
 • Buhok ni Adan, hindi mabilang. (Adam's hair, you can't count.) 
  Sagot: Ulan - (Rain

 • Bibingka ng hari, hindi mo mahati. (Rice cake of the king, that you cannot divide.) 
  Sagot: Tubig - (Water
    
   
 • Hayan na, hayan na di mo pa makita. (It's here, its here, but you can not see)
  Sagot: Hangin - (Wind

   
 • Nagdaan si Kabo Negro, namatay na lahat ang tao. (General Negro pass by and eveybody die.)
  Sagot: Gabi - (Night)

Share:

No comments found.