Search site


Kaugalian

Kaugalian

 

Magsuot daw ng polka dots o may bilog-bilog na damit tuwing sasapit ang Bagong taon para swertehen. 

 

Huwag magwalis sa gabi dahil baka pati suwerte ay mawalis din. 

Ang isang dalaga ay hindi dapat kumakanta sa harap ng kalan o habang nagluluto . Siya ay makakapag-asawa ng matanda.Kung masugatan ka ng Biyernes Santo, hindi na ito gagaling. 


Hindi maaring maligo kung Biyernes Santo (o hangga't patay si Kristo). 

Ang paggugupit ng kuko kung Biyernes o sa gabi ay hindi pinahihintulutan dahil mag-aaway kayo ng isa sa magulang mo.

 

Share:

No comments found.