Search site
Salawikain

According to Philippine Literature online proverbs are called salawikain. Philippine proverbs contain sayings which prescribes norms, imparts a lesson or simply reflects standard norms, traditions and beliefs in the community. Professor Damiana Eugenio classifies Philippine proverbs into six groups according to subject matter. These are: proverbs expressing a general attitude towards life and the laws that govern life; ethical proverbs recommending certain virtues and condemning certain vices;  proverbs expressing a system of values;  proverbs expressing general truths and observations about life and human nature; humorous proverbs and miscellaneous proverbs.

Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan.

Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan

Ang matibay na kalooban, ang lahat ay nagagampanan.

Ang tunay na kaibigan, karamay kailan man
 

Di man magmamana ng ari,ay magmamana ng ugali.


Hulí man daw at magaling ay naihahabol din.


Kahit na ang usa ay mabilis tumakbo, Sa tiyaga ng pagong, ito ay matatalo.

Kahoy mang babad sa tubig,kapag nadarang sa init,pilit na magdirikit.

Kapag hindi ukol, ay hindi bubukol

Kapag ang tao’y matipid, maraming maililigpit.

Kapag ang palay naging bigas, may nagbayo

Kung sino ang masalita siya ang kulang sa gawa

Kung tunay nga ang tubó, matamis hanggang dúlo.


May tainga ang lupa, may pakpak ang balita.


Nasa Diyos ang awa! nasa tao ang gawa!

 
Pag maaga ang lusong,maaga [rin] ang ahon.


Sa lakad ng panahon,lahat ay sumusulong.

Sa laging bukas na kaban, Nagkakasala kahit banal man.

Sa maliit na dampa nagmumula ang dakila.

 
Walang matimtimang birhen, sa mdalas manalangin.

Walang binhing masama sa [may] mabuting lupa.

Wika, at batong ihagis, di na muling magbabalik.

 

add your favorite salawikain

Date: 14/03/2010

By: javettabase

Subject: sanhi at bunga

kapag may isinuksok may madudukot

Date: 31/08/2009

By: katie_nightrive

Subject: folk sayings

pag hindi mo na ubos kanin mo at makalat pa sa gabi ay didikit sila sa isat-isa at bubuhatin kanila

Date: 31/07/2009

By: May

Subject: BAYANI AT KATAPANGAN

Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.

Marami ang matapang sa bilang, ngunit ang buo ang loob ay kulang.

Ang bayaning nasusugatan, nagiibayo ang tapang.


Date: 22/07/2009

By: Bitoy

Subject: Salawikain

Walang panalangin na hindi diringgin
Walang pagkakamaling di patatawarin...
Kung ang pananalig ay lubos at taimtim...

Date: 14/07/2009

By: Anonymous

Subject: Philippine Quotes

Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo