Search site


Simple

"Nasa Diyos ang awa! nasa tao ang gawa!"

Kung sino ang masalita siya ang kulang sa gawa

Add:

Date: 16/06/2009

By: -

Subject: -

Bahay mo man ay bato kung tumitira'y kuwago
mabuti pa ang isang kubo, na ang nakatira ay tao.

In English:
Even if the house is big, if the inhabinant is an owl
It is better to have a small hut, whose inhabitant are real caring people.

Date: 16/06/2009

By: -

Subject: -

Matibay ang walis palibhasa's magkabigkis.

In English: The broom is sturdy, because it is tightly bound.

Date: 16/06/2009

By: -

Subject: -

Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.

In English : What good is the grass if the horse that will eat it is dead.